PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 30

Jeżeli jesteśmy pozbawieni pocieszenia, to służymy Bogu ze względu na Niego. W stanie pocieszenia grozi nam pokusa służenia Mu z powodu doznawanego zadowolenia. (ks. J. M. Vianney)

  Kto się mało modli jest podobny do kogutów, które mają wielkie skrzydła, ale nie robią z nich użytku. Kto modli się serdecznie i wytrwale jest podobny do jaskółek, które dają się nieść wiatrowi. (ks. J. M. Vianney)
© 2008 Diecezja Płocka