PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 26

Aby uciąć mowę wizytatora, który z olbrzymim zaangażowaniem wychwalał pewną historyczną osobistość, powiedział:

- „Nad wielkich ludzi, cenię sobie ludzi".

 Przyszły papież Jan XXIII, wręczając prezydentowi IV Republiki Vincentowi Aurioli książkę Don Camillo Giovannina Guareschiego, powiedział:
- „Proszę przeczytać kilka stron, jak ja to robię, każdego wieczoru. Zaśnie pan z uśmiechem".
© 2008 Diecezja Płocka