PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 36

- Kto w waszej klasie jest najgrzeczniejszy na religii? – pyta matka syna.  - Nasza katechetka...

 
Parafianka pyta wikarego:
- Proszę księdza, mieszka ksiądz przy samym cmentarzu. Czy to nie przykre sąsiedztwo?

- Och, wcale nie! Jeszcze nigdy w życiu nie miałem takich cichych sąsiadów.

© 2008 Diecezja Płocka