PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Temat konkursu: „Świętowanie niedzieli w rodzinie”

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie tego, jak przeżywana jest niedziela w rodzinie. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A 3.

 

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

 

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

 

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 31 stycznia 2019 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły, adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji. 

 

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu (15 lutego 2019 r.), poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału.

 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela

Sekretariat Wydziału Katechetycznego.

ul. Tumska 3

09-402 Płock

Tel.(24) 262 68 45

e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl

© 2008 Diecezja Płocka