PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej

SPOTKANIA SZKOLENIOWE DLA KATECHETÓW STAŻYSTÓW I KATECHETÓW KONTRAKTOWYCH

Spotkania szkoleniowe dla katechetów stażystów i katechetów kontraktowych

 

Uwaga: Do udziału w szkoleniach zobowiązani są katecheci z wyszczególnionych lat zatrudnienia oraz ci, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowym dla siebie warsztacie w terminie właściwym dla roku swego zatrudnienia.
 


Osobowość i posługa katechety

 

Cel warsztatu: ukazanie roli katechety w szkolnym systemie nauczania religii.

Cele szczegółowe: po zakończeniu kursu uczestnik: ma świadomość specjalnego posłannictwa i szczególnego powołania jako głosiciela Słowa Bożego; wie, że powinien stale formować swoją osobowość jako nauczyciel i wychowawca we współczesnej szkole; stara się całym swoim życiem świadczyć o Chrystusie; zna społeczny odbiór katechety szkolnego i wnioski z tego wprowadza do swojej pracy.

Zagadnienia programowe: świadomość powołania i posłania katechety, osobowość katechety jako nauczyciela i wychowawcy, osobowość religijna katechety - katecheta świadkiem i sługą Słowa, społeczny odbiór świeckiego katechety.

Katecheci: rok zatrudnienia 2014.

Przewidywany termin: 16 listopada 2019 r.

Liczba godzin: 6.

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna 

 

Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?

 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie wykorzystania podręcznika w nauczaniu katechetycznym.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna różne formy pracy z podręcznikiem i potrafi wykorzystać podręcznik w nauczaniu katechetycznym.

Zagadnienia programowe: funkcje podręcznika; możliwości wykorzystania całego bogactwa podręcznika w nauczaniu katechetycznym, prezentacja wybranych podręczników

Katecheci: rok zatrudnienia 2019.

Przewidywany termin: 21 września 2019 r.

Liczba godzin: 6

Prowadzący: mgr Marzena Sadowska

MiejsceOpactwo Pobenedyktyńskie  w Płocku

Kosztforma bezpłatna

 

A. B. C. warsztatu pracy katechety

 

Cel warsztatu: organizacja i doskonalenie profesjonalnego warsztatu pracy katechety - refleksyjnego praktyka.

Cele szczegółowe: po zakończeniu uczestnik kursu szkolenia: definiuje pojęcie warsztatu pracy katechety; potrafi organizować swój warsztat pracy; potrafi dokonać autorefleksji w swojej pracy katechetycznej; rozumie potrzebę diagnozy w procesie katechetycznym; rozumie potrzebę dobrej komunikacji w pracy szkolnej.

Zagadnienia programowe: pojęcie warsztatu pracy; katecheta – refleksyjny praktyk; umiejętności praktyczne katechety.

Katecheci: rok zatrudnienia 2017.

Przewidywany termin: 23 listopada 2019 r.

Liczba godzin: 7

Prowadzący: mgr Ewa Bembenista, mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt:  forma bezpłatna 

 

Trudne sytuacje na katechezie. Jak zapewnić porządek na katechezie?

Cel warsztatu: kształcenie umiejętności katechety w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna przyczyny trudności wychowawczych; zna i potrafi stosować zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; potrafi ocenić sytuację problemową i poszukiwać kreatywnych sposobów jej rozwiązania.

Zagadnienia programowe: trudne sytuacje na katechezie; przyczyny trudności wychowawczych; zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; sposoby przezwyciężania trudności wychowawczych na katechezie.

Katecheci: rok zatrudnienia 2018.

Przewidywany termin: 25 kwietnia 2020 r.

Liczba godzin: 6

Prowadzący: ks. mgr Zbigniew Olszewski

Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33 

Koszt: forma bezpłatna 

© 2008 Diecezja Płocka