PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 40

 

Wikary na katechezie pyta dzieci:
- Ile mamy przykazań Bożych?
- Dziesięć - pada odpowiedź.
- A kościelnych?
 - Dwóch - pan Wacław i pan Józef.
 
W kościele w ławce obok małego Krzysia siedzi starsza kobieta. Zbliża się kościelny z tacą.
Kobieta zaczyna nerwowo przetrząsać torebkę.
Chłopiec trącają w bok i szepcze:
- Niech pani weźmie moją dychę, a ja się schowam pod ławkę.

 

© 2008 Diecezja Płocka