PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 43

"...potrzebni są nam szaleńcy,

bezinteresowni,
ofiarni,
gotowi na wszystko;
nieznani - otwarci na potrzeby bliźnich.
Potrzebni są nam szaleńcy od zaraz,
zauroczeni prostym życiem,
kochający pokój,
czyści w swoich intencjach,
zdecydowani nigdy nie zdradzić,
miłujący - gotowi przyjąć każde zadanie,
wyjechać dokądkolwiek bądź;
posłuszni, żywiołowi i wytrwali,
cisi i niestrudzeni..." (Jan Paweł II)
 
 
Ogłoszenie
Zatrudnię od zaraz
głosicieli Ewangelii
świadków wiary
budowniczych pokoju
strażników prawdy
obrońców uciśnionych
szaleńców miłości.
Miejscem pracy - cały świat
Płacę życiem wiecznym.
Jezus Chrystus
 
(Cezary Grom)
© 2008 Diecezja Płocka