PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 43

 

 HIPOTEZA
Pewien teolog twierdzi z całą stanowczością, iż żadna kobieta nie może przebywać w raju, ponieważ napisano w Księdze Apokalipsy: „A skoro otworzono pieczęć siódmą, zapanowała w niebie wielka cisza" (na podst. Ap 8,1).
 
 LEK NA BEZSENNOŚĆ
Niedawno wyświęcony biskup zwierzył się Janowi XXIII ze swych kłopotów z zasypianiem, a to z powodu obciążeń związanych z nowym odpowiedzialnym stanowiskiem.
- Mnie się zdarzało to samo podczas pierwszych tygodni sprawowania pontyfikatu — dzieli się wrażeniami Ojciec Święty. — Lecz pewnego razu zjawił się mój anioł stróż i powiedział: „Nie traktuj siebie tak poważnie". Od tamtej pory znów mogłem spokojnie zasypiać.

 

© 2008 Diecezja Płocka