PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Katechizm dla doroslych

TAKA JEST WIARA KOŚCIOŁA

Katechizm dla dorosłych
praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Marka SJ.
 
Katechizm dla dorosłych zawiera syntezę wiary katolickiej i omawia najistotniejsze jej elementy. Pierwsze rozdziały poświęcone są kolejnym artykułom wyznania wiary, następne - misterium paschalnemu oraz sakramentom. Ostatnie dotyczą różnych aspektów życia chrześcijańskiego: powołania, przykazań i modlitwy, w tym szczególnej roli siedmiu próśb, jakie składają się na Modlitwę Pańską. Książka zawiera liczne odwołania do Katechizmu Kościoła Katolickiego i odsyłacze do Pisma Świętego.
 
 
© 2008 Diecezja Płocka