PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 49

 

 Klęcząc w kościele, pewien człowiek modli się żarliwie, otwierając swe serce przed Panem Bogiem. Nagle przerywa i zwraca się do Niego tymi słowami:
- Skoro jesteśmy tu obaj, dlaczego tylko ja ciągle mówię?
A Pan odpowiada:
- Być może dlatego, że z nas dwóch tylko Ja słucham.
 
 Człowiek pyta Stwórcę:
- Co znaczy dla Ciebie, Panie, miliard lat?
- To jak jedna minuta, mój synu.
- Och! A... hm... miliard euro?
- To dla mnie jak jedno euro, drogie dziecko.
- A zatem — pyta człowiek, coraz bardziej zaintrygowany - czy mógłbyś mi, Panie, podarować zaledwie jedno euro?
- Oczywiście, poczekaj minutę.
© 2008 Diecezja Płocka