PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 51

 

 Na zakończenie spowiedzi kapłan pyta penitenta, kim jest z zawodu.
- Jestem artystą - odpowiada mężczyzna.
- I na czym to polega? - pyta spowiednik.
- Trudno wyjaśnić słowami. Mogę to tylko pokazać. Mężczyzna wstaje od konfesjonału i wykonuje podwójne salto.
Jako następna klęka u kraty starsza pani i od razu uderza w błagalny ton:
- Tylko bardzo proszę, niech mi ksiądz nie zadaje takiej ciężkiej pokuty jak temu człowiekowi przede mną?
 
 W dniu Świętego Mikołaja najmłodszy syn świeckiego profesora teologii pyta ojca przy śniadaniu, kto właściwie stworzył Pana Boga. Dać zwięzłą odpowiedź na powyższe pytanie byłoby profesorowi cokolwiek trudno, ale na szczęście przyszło mu do głowy zaproponować chłopcu, by problem przedstawił wieczorem Świętemu Mikołajowi. Tak się też stało. Mikołaj - student teologii – zwijał się i pocił pod swoją obfitą brodą, by w końcu oświadczyć:
- „Cóż, mój drogi chłopcze – jak wiesz, przychodzę do ciebie z nieba. Tam nie wie nikt, kto stworzył Pana Boga. Ale tu, na ziemi, profesorowie teologii podobno wiedzą. Zapytaj swojego tatusia!"
© 2008 Diecezja Płocka