PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 5/2010

Miłość jest darem „największym”, który nadaje wartość wszystkim innym. (…) Na końcu, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem, wszystkich innych darów zabraknie; jedynym, który pozostanie na wieczność, będzie miłość, albowiem Bóg jest miłością, a my będziemy Jemu podobni w doskonałej jedności z Nim. (Benedykt XVI)  

Miłość jest istotą samego Boga, (…), jest światłością, która daje dobroć i piękno życiu każdego człowieka. Jednocześnie miłość jest, by tak rzec, „stylem” Boga i człowieka wierzącego, jest postawą tych, którzy odpowiadając na miłość Boga, czynią ze swego życia dar dla Boga i dla bliźniego. (Benedykt XVI)

© 2008 Diecezja Płocka