PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 8/2010

 Posłuszeństwo" to słowo, które nie cieszy się dziś popularnością. Często postrzega się je jako narzucanie nam woli przez innych, a w rzeczywistości znacznie bardziej, niż myślimy, jest ono powiązane z naszą wolnością. (Benedykt XVI)
 Wola Boża nie jest wyrazem tyranii, nie jest czymś zewnętrznym wobec naszego bytu. Przeciwnie - podporządkowując się woli Bożej, wchodzimy w głąb samych siebie. Alienacja to porzucenie woli Bożej. (Benedykt XVI)

© 2008 Diecezja Płocka