PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 10

 Możliwość nawrócenia wymaga
nauczenia się, jak odczytywać wydarzenia życia w perspektywie wiary,
to znaczy w bojaźni Bożej. (Benedykt XVI)

 W obliczu cierpień i nieszczęść
prawdziwa mądrość polega na zdaniu sobie sprawy z tymczasowości istnienia
i na odczytywaniu ludzkich dziejów oczami Boga,
który pragnąc jedynie dobra dla swoich dzieci w niezgłębionym planie miłości dopuszcza,
by były one doświadczane przez cierpienie, aby móc je poprowadzić ku dobru jeszcze większemu”. (Benedykt XVI)

© 2008 Diecezja Płocka