PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 12/2010

 Ksiądz, który wygłasza kazanie zatytułowane: „Dziękujcie Panu Bogu za wszystko", zwraca się do dziecka w pierwszym rzędzie:
- Powiedz, Łukaszku, co mówi twój tatuś, zanim przystąpi do obiadu?
A chłopczyk na to:
- Atakujmy!

 Proboszcz pewnej parafii ma tylko jedną wadę: gdy spowiada, wszystkim penitentom daje tę samą pokutę.
Tego dnia również jest w konfesjonale. Mały chłopiec podchodzi do spowiedzi i wyjawia, że stanął na głowie podczas lekcji historii, aby sprowokować nauczycielkę.
- Stanąłeś na głowie? — dziwi się sędziwy kapłan. - A ja-kim sposobem?
- Jeśli ksiądz sobie życzy, pokażę tam, w korytarzu kościelnym - proponuje dziecko.
Kończy spowiedź. Otrzymuje rozgrzeszenie i opuszcza konfesjonał. Tuż za nim kroczy proboszcz, by zobaczyć niezwykły pokaz. Chłopiec zręcznie staje na głowie na oczach skupionego duszpasterza... A także na oczach dwóch zdumionych wiekowych pań, które oczekują na spowiedź. Jedna z nich odzywa się do drugiej:
- Chodźmy stąd! Czy widziała pani, jaką pokutę dzisiaj daje?

© 2008 Diecezja Płocka