PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Tydzień 14/2010

 Zmartwychwstanie to wydarzenie niezwykłe,
trudne do opisania i zrozumienia,
a jednak prawdziwe i dobrze udokumentowane.
Pośród cierpień i niezrozumienia
właśnie to wydarzenie daje nam siłę do codziennego świadectwa wiary. (Benedykt XVI) 

 Nowy Testament nie opisuje zmartwychwstania Jezusa. Podaje jedynie świadectwa tych, z którymi Jezus osobiście się spotkał już po zmartwychwstaniu.
Trzy Ewangelie synoptyczne opowiadają,
że wieść o zmartwychwstaniu została początkowo ogłoszona przez aniołów, co wskazuje na jej boskie pochodzenie.
Została jednak powierzona kobietom z zadaniem przekazania jej apostołom, którzy z kolei nieśli ją innym.
To dawanie świadectwa przez wieki było kontynuowane aż do naszych dni przez kolejne pokolenia uczniów Chrystusa. (Benedykt XVI)

© 2008 Diecezja Płocka