PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 15/2010

 "Zmartwychwstanie to Dobra Nowina w pełnym tego słowa znaczeniu,
to główna treść Ewangelii przekazywanej z pokolenia na pokolenia od niemal dwóch tysięcy lat". (Benedykt XVI)


 „Naśladowanie Chrystusa domaga się w pierwszej kolejności obudzenia się z nostalgii za prawdziwym człowieczeństwem
i w ten sposób obudzenia się dla Boga.
Domaga się następnie wejścia w ten swoisty «zespół wspinaczkowy»,
w komunię Kościoła.
Kolejny wymóg to słuchanie Słowa Jezusa Chrystusa
i życie nim: w wierze, nadziei i miłości”. (Benedykt XVI)

© 2008 Diecezja Płocka