PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 16/2010

 Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci:
„Dano wam dziś wolne w szkole?”.
- „Tak!” - wrzasnęła z radością dzieciarnia.
- „To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu przyjeżdżać”.
(Księga XVI, Anegdoty o papieżu, rozdział I, s. 4) 

 Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po zamachu na Placu świętego Piotra, Papież wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział:
- „Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!”
(Księga XVI, Anegdoty o papieżu, rozdział I, s. 1)

© 2008 Diecezja Płocka