PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

MARYJA W MODLITWIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - Katecheza na niedzielę 9.V

1. W Polsce trzy miesiące w roku: maj, sierpień i październik są czasem szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo Maryi. Dlaczego prosimy ją, by się za nami modliła? Czasami łatwiej nam zwrócić się do Niej, niż do Jezusa. Jako Matka jest nam bliska i wstawia się za nami. Nie zatrzymuje Ona jednak naszej modlitwy dla siebie, ale przedstawia ją Jezusowi, jak podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Pokorna, zawsze w cieniu Syna i zawsze na Niego wskazująca.

2. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, iż modlitwa do Maryi nie oznacza, że Kościół traktuje Ją na równi z Bogiem, ani też, że uważa ją za boginkę. Kościół chętnie modli się w komunii z Dziewicą Maryją ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym, aby razem z Nią uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej, oraz by powierzać Jej błagania i uwielbienia. W modlitwie Duch Święty jednoczy nas z Osobą Jedynego Syna w Jego uwielbionym człowieczeństwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Kościele z Matką Jezusa. Jezus, jedyny Pośrednik, jest drogą naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, nie przysłania Go; Ona „wskazuje drogę”, jest jej „Znakiem” (por. KKK  2673 i 2674).

3. Na podstawie szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościół rozwinął modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. W hymnach i antyfonach, które wyrażają tę modlitwę, najczęściej występują na przemian dwa dążenia: „uwielbienie” Pana za „wielkie rzeczy”, jakie uczynił swojej pokornej Służebnicy, a przez Nią wszystkim ludziom; oraz powierzanie Jezusowej Matce błagań i uwielbienia dzieci Bożych (por. KKK 2675). Te dwa dążenia modlitwy do Maryi znalazły szczególny wyraz w modlitwie „Zdrowaś Maryjo”. W modlitwie tej sam Bóg, za pośrednictwem anioła, pozdrawia Maryję i nazywa Ją pełną łaski, ponieważ jest z Nią Pan - źródło wszelkiej łaski.

Maryja przez swoją wiarę stała się Matką wierzących, dzięki której wszystkie narody ziemi otrzymują Tego, który jest samym błogosławieństwem Boga. Razem z Elżbietą zdumiewamy się nad wiarą Maryi j Jej jako Matce Boga i Matce Kościoła powierzamy wszystkie nasze troski i nasze prośby. Prosząc Maryję, by się modliła za nami, uznajemy siebie za grzeszników. Nasza ufność rozciąga się aż do powierzenia Jej już teraz „godziny naszej śmierci”. Modlimy się, by była obecna przy niej tak, jak była przy śmierci swojego Syna na krzyżu, i by w godzinie naszego przejścia przyjęła nas, jako nasza Matka i poprowadziła do swego Syna Jezusa (por. KKK 2676 i 2677).

Pozdrowienie Anielskie jest pierwszą i najbardziej znaną modlitwą do Maryi. Oprócz niej bardzo popularną modlitwą jest Różaniec oraz Anioł Pański.  Najstarszą ze wszystkich modlitw maryjnych jest „Magnificat” – hymn „Wielbi dusza moja Pana”. Spośród najstarszych modlitw maryjnych wspomnijmy też pochodzącą z III w. apostrofę „Pod Twoją obronę”. Najbardziej znaną śpiewaną modlitwą maryjną, szczególnie w kościele wschodnim, jest pochodzący z VI w. hymn „Akathistos”,. Można wspomnieć również inne modlitwy, śpiewane jako hymny lub antyfony, często wykorzystywane podczas liturgii świąt maryjnych: „Salve Regina”,

„Ave Maris Stella”, „Alma Redemptoris Mater” czy „Stabat Mater”.

Zapytajmy: Jak wygląda moja modlitwa przez wstawiennictwo Maryi? Jak często modlę się w ten sposób?

4. Zapamiętajmy: „Z powodu szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościół chętnie modli się do Maryi i z Maryją, doskonałą Orantką, aby uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej, oraz by powierzać Jej błagania dzieci Bożych” (KomKKK 562).  Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi” (KKK 2679).

Ks. Kazimierz Dziadak

© 2008 Diecezja Płocka