PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 17/2010

 „Dając nam przykazanie nowe, Jezus wzywa do życia Jego miłością,
która staje się znakiem wiarygodnym, wymownym i skutecznym
w głoszeniu światu nadejścia Królestwa Bożego”. (Benedykt XVI)

 „Kochać innych tak, jak Jezus ukochał nas, jest możliwe tylko dzięki sile, która
przekazywana jest w relacji z Nim,
a w sposób uprzywilejowany w Eucharystii,
gdy uobecnia się realnie Jego ofiara miłości, która rodzi miłość.
To prawdziwa nowość w świecie i siła nieustannego uwielbienia Boga,
który doznaje chwały w naśladowaniu miłości Jezusa naszą miłością” (Benedykt XVI)

© 2008 Diecezja Płocka