PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 19/2010

 „W Najświętszym Sakramencie ołtarza Jezus ukazuje swą wolę, by pozostać z nami, by żyć w nas, by dawać nam siebie.
Jego adoracja pozwala nam uznać pierwszeństwo Boga, który może przemienić serca ludzkie, jednocząc je z Chrystusem w jedno Ciało.
Albowiem przyjmując Ciało Zmartwychwstałego Pana, doświadczamy komunii miłości,
której nie możemy zatrzymać tylko dla siebie.
Wymaga ona dawania siebie innym, by w ten sposób budować sprawiedliwsze społeczeństwo” (Benedykt XVI)

 Jan Paweł II mówił, że „Duch Święty jest Boskim Ikonografem, który pisze, maluje w naszych sercach ikonę Jezusa”.
W czasie spotkania ze słowem Bożym gromadzimy Ewangelię w sobie.
Gdy wsłuchujemy się w słowo Boga, to słowo zapada głęboko w naszych sercach.
I nie szkodzi, że dzisiaj już nie pamiętamy tekstów z wczorajszego dnia.
One zeszły z naszej świadomości, jak gdyby z naszego piętra do piwnicy.
I w swoim czasie Duch Święty nam je przypomni;
wyciągnie z naszej piwnicy daną scenę, dane słowa Jezusa
i wskaże, jak je zastosować w życiu. (O. Stanisław Biel SJ)

© 2008 Diecezja Płocka