PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA KSIĘŻY NEOPREZBITERÓW ORAZ KATECHETÓW ZAKONNYCH I ŚWIECKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ KATECHETYCZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Spotkanie odbędzie 9 września 2017 r. (sobota) w Płocku o godz. 10.00 (w Opactwie Pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 3 w Płocku). Temat spotkania: „Formacja katechetów w diecezji płockiej”. W ramach spotkania przeprowadzony zostanie warsztat (obowiązkowy): „Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?”

© 2008 Diecezja Płocka