PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Muzeum Diecezjalne w Płocku

Muzeum Diecezjalne w Płocku

Zachęcamy do obejrzenia bezcennych skarbów i zwiedzania interesujących wystaw w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.
Warto zwrócić uwagę m. in. na:
 
- Skarbiec. Znajdują się w nim m. in. kielich księcia Konrada Mazowieckiego z ok. 1240 r., czasza puszki czerwińskiej (ok. 1180 r.), relikwiarz hermowy św. Zygmunta, pastorał biskupa Andrzeja Krzyckiego, z początku XVI w., relikwiarz tablicowy z cząstkami świętych m.in. Andrzeja Apostoła, Szczepana, Rocha, Urszuli, a także św. Kazimierza, ołtarzyk polowy ze sceną Ostatniej Wieczerzy, wykonany w Augsburgu przez złotnika Mateusza Walbauma, ok. 1610/1620 i ofiarowany katedrze płockiej przez Konstancję Austriaczkę, żonę Zygmunta III Wazy, monstrancja, tzw. Wielka Monstrancja, wykonana ok. 1680 r. przez Michała Maira, komplet szat liturgicznych (kapa, ornat i dwie dalmatyki) oraz złoty kielich, na którego spodzie stopy umieszczono herb biskupa oraz inskrypcję: CAROLUS FERDINANDUS / DEI GRATIA: PRINCEPS POLONIAE: ET SVECIAE: EPISCOPUS: PLOCEN:/SIS/: ET VRATISLAVIENSIS.
 
- Wystawę pt. „Chrystus w sztuce”, przydatną do lekcji religii, j. polskiego, historii, historii sztuki, …
- Wystawę misyjną pt. „Na misyjnym szlaku w Peru”. W programie zwiedzania: projekcja filmu ks. Grzegorza Mierzejewskiego pt. "El Dorado", zwiedzanie wystawy, peruwiańskie piqueo.
- Wystawę archeologiczną pt. Skarby z ziemi wydobyte…”. Zasadniczą część wystawy stanowi kolekcja około 850 eksponatów archeologicznych i pamiątek historycznych Franciszka Tarczyńskiego (1833-1900), pozostałe pochodzą z pobliskich wykopalisk, z darów przywiezionych z Francji przez śp. ks. Lecha Grabowskiego, byłego dyrektora muzeum oraz od darczyńców z okolic Płocka. Zbiory są bardzo bogate. Zawierają m.in. skamieliny, unikalny zespół siekierek kamiennych i innych narzędzi z epoki kamienia, ozdoby z epoki brązu i żelaza, naczynia, broń, srebrne kobiece ozdoby wczesnośredniowieczne, naczynia gliniane, urny z kultury łużyckiej. Zdaniem archeologa dra Radosława Janiaka „Prezentowane na wystawie eksponaty to skarby, świadczące o etapach rozwoju człowieka i jego zmaganiach z rzeczywistością. One pokazują, że człowiek nieustannie się uczył, pozyskiwał rzeczy najpierw z kamienia, potem z brązu, a wreszcie z żelaza. Zbiory te odzwierciedlają specyfikę dziejów okolic Płocka, Kujaw, ale też generalnie dzieje kultur egzystujących na ziemiach polskich”.
 
            Skarby i wystawy koniecznie trzeba obejrzeć. Muzeum Diecezjalne w Płocku zaprasza. Więcej szczegółów na stronie: http://www.mdplock.pl/
© 2008 Diecezja Płocka