PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Tydzień 6/2012

„Żal jest formą wrażliwości, mówi, że rana miała znaczenie”.
„Szatan gra na największej obawie kobiety- porzuceniu”.
(John, Stasi Eldredge, „Urzekająca”)

© 2008 Diecezja Płocka