PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Programy dla szkół specjalnych

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

(dane ze strony Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

 

 

- GN-9i-01/16, data zatwierdzenia: 22.08.2016 r., dla archidiecezji

gnieźnieńskiej, tytuł: W ramionach Ojca, red. A. Kielar, J. Tomczak,  dla

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i

znacznym.

 

- AX-1i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas I-III

szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0,

dopuszczony do 31.08.2019 r.

 

- AZ-1h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas

I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

 

AX-2i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas IV-VI

szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0,

dopuszczony do 31.08.2019 r.

 

AZ-2h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas IV-VI

szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

 

AZ-3i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla klas I-III

gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i

znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do

31.08.2019 r.

 

AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-III

gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z.

Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

 

AZ-3d-05/1, data zatwierdzenia: 22.02.2005 r., ogólnopolski, dla klas I-III

gimnazjum dla uczniów niesłyszących, M. Polak, dopuszczony do 31.08.2019 r.

 

AZ-5h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-II

szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 

red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 31.08.2019 r.

© 2008 Diecezja Płocka