PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

5. Którzy z polskich królów nawiedzali Jasnogórskie Sanktuarium?

Król Władysław Jagiełło, do którego o pomoc zwrócili się paulini po uszkodzeniu obrazu w 1430 r., zadbał, aby naprawiali go najlepsi mistrzowie. Na Jasną Górę pielgrzymowali: Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary oraz Stefan Batory. Częstymi gośćmi byli tam królowie z dynastii Wazów: Zygmunt III, Władysław IV, a zwłaszcza Jan Kazimierz. Szczególnie została przez historię zapamiętana wizyta króla Jana III Sobieskiego, który u stóp Czarnej Madonny prosił o pomyślność w wojnie z Turkami oblegającymi wówczas Wiedeń. Sanktuarium jasnogórskie nawiedzali ponadto królowie: Stanisław Leszczyński, August II Mocny oraz August III. Prócz władców Polski na Jasną Górę przybywali także inni władcy – król Pruski Fryderyk II oraz dwukrotnie car Aleksander I. 

© 2008 Diecezja Płocka