PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

7. Jak nazywał się bohaterski przeor – obrońca Jasnej Góry przed Szwedami?

W roku 1655 Polska znalazła się pod panowaniem Szwedów, którzy nie tylko grabili ją z wszelkich bogactw, ale będąc protestantami także niszczyli świątynie katolickie. W trudnej sytuacji znalazł się wówczas klasztor na Jasnej Górze, który był jednocześnie twierdzą. Jego załoga liczyła 160 słabo uzbrojonych i niewyćwiczonych żołnierzy. Przeciwko nim stanął korpus generała Burcharda Millera, liczący według różnych szacunków od 3 do 10 tys. dobrze zorganizowanego wojska z silną artylerią. Podjęcie obrony w tych okolicznościach wydawało się skazane na niepowodzenie, a nadto mogło narazić na bezpardonową grabież klasztoru. Nie można było też liczyć na odsiecz. Mimo wszelkich argumentów przeciwko wszczęciu obrony klasztoru, o. Augustyn Kordecki, przeor klasztoru podjął decyzję o stawieniu zbrojnej obrony przed najeźdźcą. Twierdza broniła się przez 40 dni. Gdy Szwedzi odstąpili od murów Jasnej Góry, wydarzenie to odczytano jako zwiastun wyzwolenia kraju i przyszłego zwycięstwa. 

© 2008 Diecezja Płocka