PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

9. Przed jaką wielką bitwą król Jan III Sobieski prosił o pomoc Maryję Królową Polski?

 

W roku 1683 nad Europą zawisła groźba wielkiego najazdu tureckiego. Ogromna armia pod wodzą Kara Mustafy oblegała Wiedeń. Nad chrześcijańską Europą roziągało się przerażające widmo tureckiego panowania. Dlatego stworzono wówczas koalicję państw katolickich, które zobowiązały się wziąć udział we wspólnej obronie. Latem na pomoc obleganym w Wiedniu wojskom austryjackim wyruszyła z Polski silna armia, na której czele stanął król Jan III Sobieski, osławiony licznymi zwycięstwami nad Turkami i Tatarami. Po drodze do Wiednia monarcha zatrzymał się na Jasnej Górze, aby tam poprosić Maryję o pomyślność w tej niebezpiecznej wyprawie. Ojcowie Paulini ofiarowali wówczas Królowi szablę, która należała do hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Był on pradziadkiem Jana III, jednym z najwybitniejszych dowódców w historii polskiego oręża, osławiony licznymi zwycięstwami, który zginął z rąk tureckich, broniąc granic Rzeczpospolitej w 1620 r.

Król Jan III Sobieski dotarł pod Wiedeń na początku września i objął dowództwo nad zjednoczonymi wojskami chrześcijańskimi. W dniu 12 września doszło do walnego starcia, w którym główną rolę odegrała szarża polskiej husarii, rozbijająca wojska tureckie, zmuszając je przy tym do chaotycznego odwrotu. To wielkie zwycięstwo odniesione pod wodzą polskiego Króla uchodzi za jedno z najważniejszych dla dziejów Europy. 

© 2008 Diecezja Płocka