PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

18. Ilu pielgrzymów przybywa co roku na Jasną Górę, aby modlić się przed obrazem Matki Bożej?

Od wielu lat ojcowie Paulini starają się gromadzić i dokumentować dane dotyczące liczby pielgrzymów przybywających na Jasną Górę. Wśród nich znaczna część to grupy zorganizowane, przybywające autokarami lub pieszo. Wielu wybiera też inne formy podróżowania. Według szacunkowych danych w roku 2014, Jasną Górę nawiedziło około 3.600.000 pielgrzymów. W tej liczbie znaleźli się także pątnicy z zagranicy, których było około 100 tys. Te dane oddają w przybliżeniu frekwencję pątników utrzymującą się w ostatnich latach.

© 2008 Diecezja Płocka