PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej
LITURGIA DNIA
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej

Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych „ZWYKLI – NIEZWYKLI”

Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych „ZWYKLI – NIEZWYKLI”

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zapraszają na Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli"

Patronat honorowy: Biskup Płocki ks. Piotr Libera

Przedmiotem konkursu: są max. 10 – minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów Świętych i Błogosławionych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci oraz zachęcające młodych widzów do naśladownictwa. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Płockiej.

Liczba osób występujących w etiudzie zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.

Termin: 24.10.2018 r., w godz. od 10.00 do 14.00.

© 2008 Diecezja Płocka