PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych „ZWYKLI – NIEZWYKLI”

Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych „ZWYKLI – NIEZWYKLI”

Organizatorzy: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Przedmiotem konkursu są max. 10 - minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów świętych i błogosławionych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci oraz zachęcające młodych widzów do naśladownictwa.
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Płockiej.
Liczba osób występujących w etiudzie zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji. Wypełnione formularze zgłoszeniowe (zamieszczone na stronie Wydziału Katechetycznego) należy składać do 05.10.2017 r., w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego Płock, ul. Kościuszki 6, pokój 22; e-mail  metod@ksiaznicaplocka.pl lub faksem 24 262 31 17.
Finałowy przegląd odbędzie się 18.10.2017 r. w Siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, ul. Jachowicza 34 w Płocku, od godz. 10.00 do 14.00. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

 

© 2008 Diecezja Płocka