PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Biblijny)

 KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Biblijny)

 

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Łukasza widziana oczami dziecka”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej sceny z Ewangelii wg. św. Łukasza. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A 3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 1 kwietnia 2019 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły, adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych (10 maja 2019 r.), oraz poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

© 2008 Diecezja Płocka