PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej
LITURGIA DNIA
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Biblijny)

 KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Biblijny)

 

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Łukasza widziana oczami dziecka”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej sceny z Ewangelii wg. św. Łukasza. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A 3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 1 kwietnia 2019 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły, adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych (10 maja 2019 r.), oraz poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

© 2008 Diecezja Płocka