PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Radio Watykańskie - informacje o katechezach

Radio Watykańskie w każdy wtorek Roku św. Pawła nadawało katechezę opracowaną i wygłoszoną przez ks.  prałata dra hab. Waldemara Turka.

 
Ks. W. Turek z wykształcenia patrolog, latynista, pracuje na co dzień w 
   Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, pochodzi z parafii Pniewo w diecezji płockiej.
 
Poniżej zamieszczamy teksty w/w katechez.
 
© 2008 Diecezja Płocka