PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Rok Miłosierdzia oraz 85 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie w Płocku

© 2008 Diecezja Płocka