PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Ks.prof. dr hab. Wojciech Góralski -"Nauczanie religii w szkołach publicznych – naruszenie zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych czy wyraz poszanowania zasady wolności religijnej?"

© 2008 Diecezja Płocka