PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Struktura Wydziału

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 

adres:

ul. Tumska 3
09-402 Płock
telefon
(024) 262-68-45  (centrex 118) - sekretariat
(024) 268-04-62  (centrex 143) - wizytatorzy

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8.30-14.00

 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
ks. Marek Wilczewski 

 

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
s. Dominika Dudzik CSP – kierownik sekretariatu
 
 
DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII
s. Dominika Dudzik CSP
ks. Andrzej Krasiński
ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski
ks. Marek Wilczewski
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski 
    

KONSULTANCI I DORADCY METODYCZNI DS. KATECHEZY I ICH DYŻURY METODYCZNE

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 33
06-400 Ciechanów
tel. 023/673 49 71;  tel./fax 023/672 40 31   lub   023/673 23 61
http://www.ciechanow.mscdn.edu.pl/


• ks. Zbigniew Olszewski – konsultant

zbigniew.olszewski@mscdn.edu.pl  
- MSCDN, pokój nr 13 – poniedziałek w godz. 9.00-13.00 


• p. Marzena Sadowska – konsultant

marzena.sadowska@mscdn.edu.pl  
 - MSCDN, pokój nr 13 – środa  w godz. 9.00-13.00 

  

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 024/366 53 66   do   68; tel./fax 024/366 53 69
http://www.plock.mscdn.edu.pl/

• p. Elżbieta Brzeska- Walczak – konsultant;

elzbieta.brzeskawalczak@mscdn.edu.pl
- MSCDN, pokój nr 205

środa w godz. 8.00-16.30 i piątek w godz. 14.45-16.00 


• p. Ewa Bembenista – doradca
etaia@op.pl  
- MSCDN, pokój 103

środa w godz. 11.00-18.00.
- Gimnazjum nr 6, ul. Jachowicza 20, tel. 024/262 72 20

  


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056/683 43 10

• p. Iwona Kamińska – doradca
iwo_nkak@interia.pl

- Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37, sala nr 33 – pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 14.30-15.30, tel. 056/683-54-69.

 

EKSPERCI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

p. Ewa Bembenista
p. Elżbieta Brzeska-Walczak
ks. Ryszard Czekalski
p. Ewa Jancewicz
ks. Tomasz Kadziński
p. Iwona Kamińska
p. Aldona Krajewska
ks. Andrzej Krasiński
ks. Zbigniew Olszewski
p. Marzena Sadowska

 

DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
ks. Włodzimierz Piętka
 
 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH
FUNDACJI "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA"

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski

telefon:
(024) 268-04-62  

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl

© 2008 Diecezja Płocka