PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Kontakt

 

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezjalnej Płockiej

adres:

ul. Tumska 3
09-402 Płock
telefon
 (024) 262-68-45  (centrex 118) - sekretariat
 (024) 268-04-62  (centrex 143) - wizytatorzy

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8.30-14.00

© 2008 Diecezja Płocka