PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej
LITURGIA DNIA

MSCDN Ciechanów

WARSZTATY I KURSY DOSKONALĄCE

 

 Jak twórczo czytać Biblię – zastosowanie narzędzi TOC w katechezie

 

Cel warsztatu: Wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TCO w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.

Przewidywany termin: marzec - kwiecień 2020.

Liczna godzin: 8

Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

 

Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne i egzaminy zewnętrzne

 

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni zainteresowani)

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności budowania zadań

Cele szczegółowe. Uczestnik:  poznaje typy i formy zadań; poznaje podstawowe pojęcia z pomiaru edukacyjnego; kształci umiejętności konstruowania zadań; tworzy plan testu; tworzy zasady oceniania zadań

Termin: listopad/grudzień 2019

Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Koszt: 50 zł 

 

"Slow" jako odpowieź na wypalenie zawodowe

 

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni zainteresowani)

Cele warsztatu: Działania profilaktyczne chroniące przed wypaleniem zawodowym nauczyciela, katechety. Umiejętność diagnozowania trudnych zjawisk w życiu zawodowym i duchowym katechety.  

Termin: listopad 2019 r.

Prowadzący:  Ks. mgr Zbigniew Olszewski

 

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

© 2008 Diecezja Płocka