PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Przedszkole i Szkoła podstawowa

  W roku szkolnym 2017/2018 obowiązywać będą następujące podręczniki do nauki religii zaakceptowane przez Biskupa Płockiego. 

 

PRZEDSZKOLE

 

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga - AZ-0-01/10; data zatwierdzenia:

09.06.2010 r.; program ogólnopolski.

 

Tytuł podręcznika: Jesteśmy rodziną Boga, red. A. Krasiński, Płocki Instytut

Wydawniczy (dalej PIW),

- nr podręcznika: PL-03-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie diecezji

płockiej 18.07.2011 r., nr dopuszczenia: 393/11,

- nr podręcznika: AZ-03-01/10-PL-1/13, dopuszczony na terenie całego kraju

04.03.2013 r., nr dopuszczenia: 153/13.

 

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych - AZ-0-04/3, data zatwierdzenia:

26.03.2004 r., program ogólnopolski.

 

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J.

Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

nr podręcznika: AZ-03-04/3-1, dopuszczony na terenie całego kraju na

podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

I etap edukacyjny (klasy I-III)

 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika - AZ-1-01/10, data zatwierdzenia:

9.06.2010 r., program ogólnopolski.

 

Klasa I

Tytuł podręcznika: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-11-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie diecezji

płockiej 16.07.2012 r., nr dopuszczenia: 676/12,

- nr podręcznika: AZ-11-01/10-PL-2/13, dopuszczony na terenie całego kraju

20.05.2013 r., nr dopuszczenia: 448/13.

 

Klasa II

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji

płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

- nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14, dopuszczony na terenie całego kraju

5.05.2014 r., nr dopuszczenia: 195/14.

 

Klasa III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji

płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

- nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na terenie całego kraju

1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

 

II etap edukacyjny (klasy IV-VII)

 

Klasy IV - V

Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół - AZ-2-01/15, data

zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.

 

Klasa IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji

płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

- nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju

19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

 

W ramach przygotowania do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych obowiązuje:

W DRODZE DO ŹRÓDŁA. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Autor: ks. Andrzej Krasiński (red.)

Rok wydania: 2016 wyd. II poprawione

ISBN: 978-83-65397-35-5

 

Klasa V

Tytuł podręcznika: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW,

nr podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej

13.06.2016 r., nr dopuszczenia: 85/16.

 

Klasa VI

 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę - AZ-2-01/10, data

zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

 

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium

Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium

(Lublin),

nr podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.

 

Klasa VII 

(dawana klasa I gimnazjum)

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10,

data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

 

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, (Kraków)

nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-2/12 ;

data zatwierdzenia: 11. 06. 2012 r.; nr Imprimatur 1626/2012.

 

(B)

Tytuł podręcznika: Szukam Was, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków;

nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 30.05.2011 r., nr imprimatur: 1653/11.

 

(C)

Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 

nr podręcznika: AZ-31-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 18.07.2011 r. 

 

(D)

Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, 

nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12, data zatwierdzenia: 252/2012 r.

 

(E)

Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin? - AZ-3-01/13,

data zatwierdzenia: 9.04.2013 r., program ogólnopolski.

 

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,

 

Wydawnictwo Jedność, nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia 28.10.2013 r.

© 2008 Diecezja Płocka