PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej
LITURGIA DNIA

Przedszkole i Szkoła podstawowa

  W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywać będą następujące podręczniki do nauki religii zaakceptowane przez Biskupa Płockiego. 

 

 

PRZEDSZKOLE

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych - AZ-0-04/3, data zatwierdzenia: 26.03.2004 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

nr podręcznika: AZ-03-04/3-1, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

 

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga - AZ-0-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski. 

Tytuł podręcznika:  Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pięciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanowska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa-Olsztyn)

nr podręcznika: AZ-03-01/10-WA-1/17, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem (dla grupy sześciolatków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka; ; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa-Olsztyn)

nr podręcznika: AZ-04-01/10-WA-2/17, dopuszczony na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika - AZ-1-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Klasa I

Tytuł podręcznika: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-11-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie diecezji płockiej16.07.2012 r., nr dopuszczenia: 676/12,

- nr podręcznika: AZ-11-01/10-PL-2/13, dopuszczony na terenie całego kraju 20.05.2013 r., nr dopuszczenia: 448/13.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji płockiej21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

- nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14, dopuszczony na terenie całego kraju 5.05.2014 r., nr dopuszczenia: 195/14.

Klasa III

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

- nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na terenie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

 

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Klasy IV - V

Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół - AZ-2-01/15, data zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.

Klasa IV

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

- nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

- nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V

Tytuł podręcznika: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeń: Ufam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW,

nr podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej 13.06.2016 r., nr dopuszczenia: 85/16.

Klasa VI

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę - AZ-2-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),

Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),

nr podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.

Klasa VII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, (Kraków)

nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-2/12 ; data zatwierdzenia: 11. 06. 2012 r.; nr Imprimatur 1626/2012.

 (B)

Tytuł podręcznika: Szukam Was, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 30.05.2011 r., nr imprimatur: 1653/11.

(C)

Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),

nr podręcznika: AZ-31-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 18.07.2011 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12.

(E)

Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin? - AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 9.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność, 

nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia 28.10.2013 r. 

Klasa VIII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 20.05.2013 r., nr Imprimatur 674/2013.

(B)

Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data zatwierdzenia: 11.06.2012 r., nr imprimatur: 1962/2012.

 (C)

Tytuł podręcznika: Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

(E)

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

 

nr podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia 11. 04. 2013 r.

 

© 2008 Diecezja Płocka