PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Gimnazjum

     

  W roku szkolnym 2018/2019 obowiązywać będą podręczniki do nauki religii zaakceptowane przez Biskupa Płockiego, których wykaz zamieszczamy poniżej.


GIMNAZJUM

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

 

(A)

Klasa III

Tytuł podręcznika: Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-033-01/10-KR-2/14, data zatwierdzenia: 13. 01. 2014 r., nr Imprimatur: 367/2014.

 

(B)

Klasa III

Tytuł podręcznika: Chodźmy razem, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-KR-4/13, data zatwierdzenia: 11.04.2013 r.; nr imprimatur: 927/2013.

 

(C) 

Klasa III

Tytuł podręcznika: Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13, data zatwierdzenia: 8.07.2013 r.

 

(D)

Klasa III

Tytuł podręcznika: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-LU-1/14.

 

(E) 

 Klasa III 

Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,  red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

nr podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14

 

 

© 2008 Diecezja Płocka