PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Gimnazjum

     

  W roku szkolnym 2017/2018 obowiązywać będą podręczniki do nauki religii zaakceptowane przez Biskupa Płockiego, których wykaz zamieszczamy poniżej.


GIMNAZJUM

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10, data

zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

 

(A)

Klasa II

Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik,

Wydawnictwo WAM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 20.05.2013 r., nr

Imprimatur 674/2013.

 

Klasa III

Tytuł podręcznika: Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik,

Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-033-01/10-KR-2/14, data zatwierdzenia: 13. 01. 2014 r.,

nr Imprimatur: 367/2014.

 

 

(B)

Klasa II

Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data zatwierdzenia: 11.06.2012 r., nr

imprimatur: 1962/2012.

 

Klasa III

Tytuł podręcznika: Chodźmy razem, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-KR-4/13, data zatwierdzenia: 11.04.2013 r.; nr

imprimatur: 927/2013.

 

(C)

Klasa II

Tytuł podręcznika: Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

 

Klasa III

Tytuł podręcznika: Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13, data zatwierdzenia: 8.07.2013 r.

 

(D)

 

Klasa II

Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo

Gaudium,

nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13 data zatwierdzenia: 132/2013 r.

 

Klasa III

Tytuł podręcznika: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

 

nr podręcznika: AZ-33-01/10-LU-1/14, data zatwierdzenia: 65/2014 r.

 

(E)

 

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, red. P. Tomasik,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

(AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia 11.04.2013 r.)

 

Klasa III

Tytuł podręcznika: „Wy jesteście światłem świata”, red. P. Tomasik,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

 

(AZ-33-01/10-WA-1/14)

© 2008 Diecezja Płocka