PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej

Szkoły ponadpodstawowa

   W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywać będą podręczniki do nauki religii zaakceptowane przez Biskupa Płockiego, których wykaz zamieszczamy poniżej.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

LICEUM CZTEROLETNIE I TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE

 

Klasa I

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)

Tytuł podręcznika: Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-033-01/10-KR-2/14, data zatwierdzenia: 13. 01. 2014 r., nr Imprimatur: 367/2014. 

(B)

Tytuł podręcznika: Chodźmy razem, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-KR-4/13, data zatwierdzenia: 11.04.2013 r.; nr imprimatur: 927/2013.

(C) 

Tytuł podręcznika: Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13, data zatwierdzenia: 8.07.2013 r.

(D)

Tytuł podręcznika: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-33-01/10-LU-1/14.

(E) 

Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,  red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

nr podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Tytuł programu: Bądźcie mocni! - AZ-5-07/12, data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski. 

Klasa I

Tytuł podręcznika: Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13.

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

LICEUM TRZYLETNIE I TECHNIKUM CZTEROLETNIE

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa - AZ-4-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Klasa I

(A)

Tytuł podręcznika: W Kościele, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków;

nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12, data zatwierdzenia: 26.05.2012 r., nr dopuszczenia: 1625/2012.

(B)

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w Kościele, red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-41-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 12.09.2011 r., nr dopuszczenia: 2673/2012.

(C) 

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele, red. W. Galant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-41-01/10-LU-1/12.

(D)

Tytuł podręcznika: W Kościele, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12, data zatwierdzenia: 26.05.2012 r., nr imprimatur: 1625/2012.

 

Klasa II

(A)

Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data zatwierdzenia: 6.05.2013 r., nr dopuszczenia: 673/2013.

(B)

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w świecie, red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia 21.11.2012 r.; nr dopuszczenia: 5218/2012.

(C) 

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie, red. W. Galant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ- 42-01/10-LU-4/13.

(D)

Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data zatwierdzenia: 6.05.2013 r., nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasa III i (IV Technikum)

(A)

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

(B)

Tytuł podręcznika: Moje miejsce w rodzinie, red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-PO-1/14, data zatwierdzenia 2.06.2014 r.

(C) 

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w rodzinie, red. W. Galant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-LU-3/14.

(D)

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

 

Klasa III Technikum

(C)

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka, red. R. Strus, Wydawnictwo Gaudium,

nr podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15.

(D)

Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM,

nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

 

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać - AZ-4-03/12, data zatwierdzenia: 30.05.2012 r., program ogólnopolski.

Klasa I

Tytuł podręcznika: W blasku Bożej prawdy, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: AZ-41-03/12-KI-1/12, data zatwierdzenie 30.05.2012 r.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Na drogach wiary, red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: nr AZ-42-03/12-KI-1/13.

 

Klasa III i IV Technikum

Tytuł podręcznika: W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: AZ-43-03/12-KI-1/14.      

Klasa III Technikum

Tytuł podręcznika: Za progiem nadziei, red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność,

nr podręcznika: AZ-43-01/12-KI-2/14.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA ZAWODOWA

Tytuł programu: Bądźcie mocni! - AZ-5-07/12, data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.

Klasa I

Tytuł podręcznika: Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM (Kraków),

nr podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13.

Klasa II

Tytuł podręcznika: Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

nr podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13.

Klasa III

Tytuł podręcznika: Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM,

nr podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15.

© 2008 Diecezja Płocka