PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej
LITURGIA DNIA
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej

KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ III KLAS GIMNAZJUM

 

KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ III KLAS GIMNAZJUM

 

 

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Łukasza”

Lektura:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Łukasza;

Katolicki Komentarz Biblijny, red. naukowa wyd. oryginalnego R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy; red. naukowa wydania polskiego W. Chrostowski, wydanie trzecie, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2013, s. 1034-1107. 

Na etapie szkolnym, parafialnym i dekanalnym obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Łukasza.

Na etapie diecezjalnym obowiązuje:

• Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, Ewangelia wg św. Łukasza

• Katolicki Komentarz Biblijny, red. naukowa wyd. oryginalnego R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy; red. Naukowa wydania polskiego W. Chrostowski, wydanie trzecie, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2013, s. 1034 – 1107.

Uwaga: dzięki uprzejmości Wydawnictwa Vocatio Wydział Katechetyczny udostępni na swojej stronie internetowej podany w bibliografii fragment w formie elektronicznej.

 

Terminarz Konkursu:

- etap szkolny do 31 stycznia 2019 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).

- etap parafialny do 8 lutego 2019 r.

- etap dekanalny 7 marca 2019 r. (czwartek).

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 10 maja 2019 r. (piątek) w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna 2; 06-460 Grudusk) na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez księdza dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. W przypadku gdy będzie taka sama liczba pkt. komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:

Sekretariat Wydziału Katechetycznego

ul. Tumska 3

09-402 Płock

Tel.(24) 262 68 45

e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl 

 

© 2008 Diecezja Płocka