PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Temat konkursu: Ewangelia wg św. Mateusza

 

Lektura:

1. Pismo Święte, Pallotinum 2003 wyd. 5, Ewangelia wg św. Mateusza;

2. Kurs Biblijny: zeszyt Kursu Biblijnego nr 4.

  - Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązują tylko Ewangelia wg św. Matusza, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5.

 - Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązuje: Ewangelia wg św. Matusza, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5 oraz zeszyt Kursu Biblijnego nr 4.

 Terminarz Konkursu:

- etap szkolny do 12 stycznia 2018 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).

- etap parafialny do 9 lutego 2018 r.

- etap dekanalny 1 marca 2018 r. (czwartek).

 

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. (piątek) w Szkołach Katolickich w Płocku ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 2 

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez księdza dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. W przypadku gdy będzie taka sama liczba pkt. komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretariat Wydziału Katechetycznego.

© 2008 Diecezja Płocka