PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ „BENEDICTUS” DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ KLAS VII SP DIECEZJI PŁOCKIEJ

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ „BENEDICTUS”

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ KLAS VII SP DIECEZJI PŁOCKIEJ

 

Temat konkursu: Św. Stanisław Kostka - życie i przesłanie

 

Lektura:

1. ks. J. Cegłowski, Święty Stanisław Kostka wczoraj i dziś, Płock

2007, s. 9-66;

2. ks. T. Jaklewicz, Stanisław Kostka, czyli święty buntownik, źródło:

wiara.pl

3. ks. S. Bońkowskiego, Święty Stanisław Kostka, Płock 1986r,

s. 9-116.

 

- Na etapie szkolnym, parafialnym i dekanalnym obowiązują:

1. ks. J. Cegłowski, Święty Stanisław Kostka wczoraj i dziś, Płock

2007, s. 9-66;

2. ks. T. Jaklewicz, Stanisław Kostka, czyli święty buntownik, źródło:

wiara.pl

 

- Na etapie diecezjalnym obowiązuje cała podana literatura.

 

Terminarz Konkursu:

- etap szkolny do 12 stycznia 2018 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół).

- etap parafialny do 9 lutego 2018 r.

- etap dekanalny 1 marca 2018 r. (czwartek).

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 18 maja 2018 r. (piątek) w Gimnazjum im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej (ul. Z. Krasińskiego 25; 06-406 Opinogóra Górna) na terenie parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze.

 

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół szkół niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez księdza dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. W przypadku, gdy będzie taka sama liczba pkt., komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.

 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretariat Wydziału Katechetycznego. 

© 2008 Diecezja Płocka