PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


XXVI Edycja Olimpiady Teologii Katolickiej

będzie organizowana przez Diecezję Łowicką pod hasłem:

Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń.

 

Poszczególne etapy olimpiady zostały zaplanowane w następujących terminach:

- etap szkolny  - 17  listopada 2015 r.

- etap diecezjalny – 13 stycznia 2016 r.

- etap ogólnopolski – 31 marca - 2 kwietnia 2016 w Łowiczu.

 

Etap diecezjalny XXVII Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Pułtusku.  

Wykaz literatury przewidzianej na poszczególne etapy Olimpiady znaleźć można na stronie internetowej Olimpiady: literatura XXVI otk

 
Szczegółówy regulamin dostąpny jest pod adresem:  http://www.otk.pl/

 

 

 

© 2008 Diecezja Płocka