PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Porady

      1. Katecheta rozpoczynający staż zobowiązany jest złożyć stosowne podanie do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu.  
 Podanie takie należy złożyć przed 1 września.
 
      2. Katecheci zobowiązani są złożyć kserokopię planu rozwoju zawodowego w sekretariacie Wydział
Katechetycznego po zatwierdzeniu go przez dyrektora szkoły.
 
      3. Katecheci, którzy otrzymali dotychczas akt nadania na kolejny szczebel awansu zawodowego proszeni są o
                               złożenie jego kserokopi w sekretariacie Wydziału Katechetycznego.

4. W diecezji płockiej, po uprzedniej akceptacji kandydatów przez Biskupa Płockiego, zostało wpisanych na listę ekspertów MEN osiem osób.

5. Katecheta dyplomowany, który chciałby być wpisany na listę ekspertów MEN musi uzyskać uprzednio zgodę Biskupa Płockiego. W tym celu należy nawiązać kontakt z dyrektorem Wydziału Katechetycznego.

6. We wszystkich sprawach związanych z awansem zawodowym istnieje możliwość uzyskania pomocy w Wydziale Katechetycznym.

7. Proponujemy udział w warsztatach metodycznych na temat awansu zawodowego.


 


Kilka porad

Awans zawodowy nauczyciela regulowany jest następujacymi aktami prawnymi: Kartą Nauczyciela [plik doc - 393KB][spakowany plik doc - 66KB] i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli [plik doc - 70KB][spakowany plik doc - 12KB]

Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnego Ośrodka Doskonalenia NauczycieliKuratorium Oświaty w Warszawie można znaleźć pomoce do zrozumienia tych aktów prawnych i ich praktycznej realizacji.

Dalszą pomoc do zrozumienia zasad awansu zawodowego można znaleźć w artykule "Od stażysty do profesora". 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami Dyrektora Wydziału Katechetycznego Księdza prał. dra Ryszarda Czekalskiego:
- Staż i procedura awansu zawodowego katechety [tutaj]
- Awans zawodowy katechety. Wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne[tutaj]
- Plan rozwoju zawodowego katechety[tutaj]

Warto także zajrzeć na strony Komisji Wychowania Episkopatu Polski oraz Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie.

Z tego miejsca można ściągnąć rozmaite materiały - dokumenty, poradniki, wzorce - wszystko, co może sie przydać przy pisaniu planu rozwoju zawodowego. W sumie ponad 6MB danych spakowanych zip-em [abc.zip - ściągnij - 1,1MB]

Pamiętajmy jednak zawsze, że wszelkie wzorce i "gotowce" trzeba traktować jako pomoc to tworzenia swojego własnego, indywidualnego planu, który my sami będziemy realizować a później pisać sprawozdanie z jego realizacji.

Wielkim dylematem jest to czego spodziewać się po komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Pewne światło na tę sprawę mogą rzucić materiały przygotowane przez MENiS dla ekspertów wchodzących w skład tychże komisji: "MATERIAŁ POMOCNICZY DLA EKSPERTÓW wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy".

 

© 2008 Diecezja Płocka