PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz pozostałe informacje dotyczące osób ubiegających się o stypendium można znaleźć na stornie Fundacji www.dzielo.pl 

 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH 
FUNDACJI "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA"

 

ks. Jarosław Stanisław Kwiadkowski 

 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY 
DS. ORGANZACJI DNIA PAPIESKIEGO 

ks. Andrzej Janicki 


© 2008 Diecezja Płocka