PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Pierwsze diecezjalne spotkanie dyrektorów szkół noszących imię Ojca Świętego Jana Pawła II

W dniu 8 czerwca na terenie Punktu Konsultacyjnego UKSW w Płocku odbyło  się z udziałem Biskupa Romana Marcinkowskiego spotkanie dyrektorów Szkół noszących imię Jana Pawła II diecezji płockiej. Jego inicjatorem był ks. prał. dr Ryszard Czekalski - Wikariusz Biskupi ds. Katechetycznych i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, który także przewodniczył temu zebraniu. 

Głównym tematem dyskusji było poszukiwanie różnych propozycji, których celem będzie przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci oraz bogactwa myśli Ojca Świętego Jana Pawła II. Dyskusja pokazała wiele ciekawych możliwości realizacji tego zadania oraz zachęciła do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. O możliwości włączenia się do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II mówiła Pani Marzena Mańkowska, Dyrektor SP nr 3 w Rypinie.

Owocem obrad było wyłonienie grupy inicjatywnej złożonej z pięciu Koordynatorów, dyrektorów szkół: z Płocka, Rypina, Ciechanowa, Pułtuska i Zielonej. Jej zadaniem będzie wypracowywanie konkretnych propozycji wspólnych działań.
 
Biskup Roman Marcinkowski w słowie podsumowania pogratulował obecnym dyrektorom, że swego czasu mieli odwagę podjąć inicjatywę nadania kierowanej przez siebie szkole imienia papieża Jana Pawła II. Jest to, mówił dalej Ksiądz Biskup, najlepszy sposób, aby utrwalić to bogactwo myśli, jakie zostawił nam Ojciec Święty i przekazać  je młodemu pokoleniu Polaków.
Dodał też, że poczucie jedności wielu takich szkół i środowisk w naszej diecezji, bo aż 29, powinno służyć rozwijaniu coraz ciekawszych i śmielszych inicjatyw wychowawczych. Na wniosek przybyłych dyrektorów Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej objęli swym patronatem powstałą w ten sposób piękną inicjatywę.

 

© 2008 Diecezja Płocka