PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Katechezy okolicznościowe o Błogosławionym Arcybiskupie Antonim Julianie NowowiejskimRedakcja: ks. Ryszard Czekalski

W dniu 11 lutego 2008 roku Biskup Płocki Piotr Libera ogłosił symboliczny Rok Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W specjalnie skierowanym słowie Biskup Płocki zachęcał do podjęcia różnego typu inicjatyw, dzięki którym przybliżylibyśmy wiernym zycie, działalność pasterską i męczeństwo Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego. Jedną z inicjatyw katechetycznych stał się zbiór katechez okolicznościowych o Błogosławionym Arcybiskupie Antonim Julianie Nowowiejskiem noszący tytuł "Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie" 
 

z Wprowadzenia

Książkę wydał

Płocki Instytut Wydawniczy
Pl. Narutowicza 3; 09-400 Płock;
tel. 024 262 68 44.
© 2008 Diecezja Płocka