PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Katecheza w Kościele i dla Kościoła


ks.  Ryszard Czekalski


Niniejsza publikacja przedstawia materiały z sympozjum katechetycznego, zorganizowanego przez ks. prof. dr. hab. Romana Murawskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Katechetyków Polskich, które odbyło się w Częstochowie, w dniach 20-21 września 2005 roku, na temat Katecheza w Kościele i dla Kościoła.  Zawiera również referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiego spotkania katechetycznego, które zorganizowane zostało przez ks. bp. Kazimierza Nycza, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Było to spotkanie dla dyrektorów wydziałów katechetycznych na temat Katecheza dorosłych. Odbyło się ono w Domu Pielgrzyma „Arka” w Licheniu w dniach 16-17 czerwca 2006 roku.  Ponadto… zamieszczono szereg artykułów, które pozostają w bezpośrednim lub pośrednim związku z tematem niniejszej publikacji. Ich autorami są wybitni specjaliści, duchowni i świeccy, z zakresu katechetyki lub dyscyplin pokrewnych, z różnych ośrodków akademickich lub katechetycznych.


 

[Z Wprowadzenia – ks. Ryszard Czekalski]
 

Książkę można nabyć: 

Płocki Instytut Wydawniczy,
Pl. Narutowicza 3;
09-400 Płock;
tel. (0-24) 262-68-44.

http://www.wydawnictwo.plock.pl/ 
© 2008 Diecezja Płocka