PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Czekamy na Ojca Świętego Benedykta XVI. Katechezy okolicznościowe

red. ks. Ryszard CzekalskiW dniach od 25 do 28 maja 2006 roku do Polski przybędzie Ojciec Święty Benedykt XVI. Pragnęlibyśmy, jak najlepiej przygotować się do tego wyjątkowego wydarzenia religijnego, a przede wszystkim przygotować naszych katechizowanych. Jedną z form przygotowania dzieci i młodzieży do spotkania z Ojcem Świętym może być przeprowadzenie katechez okolicznościowych we wszystkich placówkach oświatowych, poczynając od przedszkola a kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych.

z Wprowadzenia

Książkę wydał
Płocki Instytut Wydawniczy,
Pl. Narutowicza 3; 09-400 Płock;
tel. (0-24) 262-68-44. 

http://www.wydawnictwo.plock.pl/
© 2008 Diecezja Płocka