PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

W trosce o właściwe przeżywanie Sakramentu Bierzmowania. Instrukcja

Bp Roman Marcinkowski


"Niniejsze wytyczne i sugestie duszpastersko-liturgiczne nawiązują do wcześniejszych propozycji przebiegu liturgii sakramentu bierzmowania, stanowiąc ich poszerzenie i uzupełnienie. Są poszukiwaniem form służących autentycznemu i zarazem głębokiemu, pełnemu piękna i harmonii, przeżywaniu tej szczególnej chwili przez bierzmowanych, ich najbliższych i całej wspólnoty parafialnej."

Książkę wydał

Płocki Instytut Wydawniczy,
Pl. Narutowicza 3;
09-400 Płock;
tel. (0-24) 262-68-44.

http://www.wydawnictwo.plock.pl/ 
© 2008 Diecezja Płocka